Analiza wybranych jednostek bilansów zapotrzebowania wody w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wybranych jednostek bilansów zapotrzebowania wody w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

Abstrakt

Zaspokojenie zapotrzebowania wody na cele gospodarcze przez wykorzystanie wody o obniżonej jakości np. wody opadowe. Współczynnik sw zdefiniowany do wyznaczenia wielkości poboru wody wodociągowej przeznaczonej na mycie placów i ulic, polewanie zieleni miejskiej, czy do podlewania ogrodów, zdefiniowano. Sezonowy wzrost poboru wody wodociągowej skorelowany ze wzrostem temperatury powietrza i niedosytu wilgotności powietrza oraz ujemnie skorelowany z wilgotnością względną powietrza. Zmniejszenie wskaźników jednostkowych w bilansach zapotrzebowania wody jako możliwa przyczyna zmniejszenia poboru wody wodociągowej. Zmniejszenie ilości ujmowanej wody pod warunkiem wdrożenia systemu retencji zbiornikowej i mikroretencji wód opadowych jako alternatywnego źródła wody o obniżonej jakości.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 155 - 163,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Pieniaszek A., Szymański P.: Analiza wybranych jednostek bilansów zapotrzebowania wody w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi// Inżynieria Morska i Geotechnika -,iss. 4 (2019), s.155-163
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi