Analiza wybranych parametrów wód deszczowych w kontekście ich gospodarczego wykorzystania na terenach niezurbanizowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wybranych parametrów wód deszczowych w kontekście ich gospodarczego wykorzystania na terenach niezurbanizowanych

Abstrakt

Praca jest efektem badań nad gospodarczym wykorzystaniem wód opadowych oraz możliwości zastosowania do ich oczyszczania procesu mikrofiltracji. Otrzymane wyniki pokazują, że woda opadowa pomimo ogólnie niskiego stopnia zanieczyszczenia, pod wieloma względami nie spełnia wymogów jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia i wymaga zatem uzdatnienia. Charakteryzuje się okresowo występującymi wysokimi wartościami takich parametrów jak mętność, przewodność, ale również zbyt niskimi wartościami pH, twardości czy ogólnej mineralizacji. Zastosowanie mikrofiltracji pozwoliło polepszyć parametry organoleptyczne wody deszczowej, w tym mętność.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : DIAGNOZOWANIE STANU ŚRODOWISKA. METODY BADAWCZE - PROGNOZY : Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. - Tom IX strony 57 - 68
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Fitobór K., Bray R.: Analiza wybranych parametrów wód deszczowych w kontekście ich gospodarczego wykorzystania na terenach niezurbanizowanych// W : DIAGNOZOWANIE STANU ŚRODOWISKA. METODY BADAWCZE - PROGNOZY : Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. - Tom IX/ ed. Jerzy K. Garbacz Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2015, s.57-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi