Analiza wyliczalności modelu stanowego procesu przepływu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wyliczalności modelu stanowego procesu przepływu

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono ogólną metodę wyznaczania modelu stanowego procesu przepływu medium w rurociągu, zwracając uwagę na problem osobliwości równania i odwracalności macierzy rekombinacji. Dokonano analizy macierzy rekombinacji dowodząc jej nieosobliwości dla skończonych kroków kwantyzacji w czasie i przestrzeni. Pokazano również sposób wyznaczenia odwrotności tej macierzy i przedstawiono analizę porównawczą macierzy odwracanych proponowaną metodą analityczną oraz metodą numeryczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 809 - 811,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Tatara M.: Analiza wyliczalności modelu stanowego procesu przepływu// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 10 (2014), s.809-811
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi