Analiza wyników badań szczegółowych / Analyses of the individual in-depth interviews - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wyników badań szczegółowych / Analyses of the individual in-depth interviews

Abstrakt

Praca jest podsumowaniem badania pilotażowego przeprowadzonego na zasadzie wywiadów pogłębionych w liczbie 23 obywateli krajów trzecich, którzy należą do grupy wysoko wykwalifikowanych imigrantów i ich doświadczeń z integracją społeczną i ekonomiczną w Polsce. Opracowanie jest zakończone wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi metodologii i wykorzystanego narzędzia badawczego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Potrzeby i problemy integracyjne wysoko wykwalifikowanych imigrantów. - [Raport z badania przeprowadzonego na grupie imigrantów z Chin, Rosji, Turcji, Ukrainy przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa] strony 62 - 71
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Starnawska M., Szymańska I.: Analiza wyników badań szczegółowych / Analyses of the individual in-depth interviews// Potrzeby i problemy integracyjne wysoko wykwalifikowanych imigrantów. - [Raport z badania przeprowadzonego na grupie imigrantów z Chin, Rosji, Turcji, Ukrainy przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa]/ Milanówek: Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN, 2010, s.62-71
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi