Analiza wyników pomiaru rezystancji uziemienia dla wybranych metod pomiarowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wyników pomiaru rezystancji uziemienia dla wybranych metod pomiarowych.

Abstrakt

Wynik pomiaru rezystancji uziemienia jest podstawą oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. Należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do interpretacji wyników pomiarów, gdyż dokonana niewłaściwie może spowodować brak skuteczności ochrony przeciwporażeniowej bądź odgromowej.W referacie zaprezentowano problematykę związaną z oceną wyniku pomiaru rezystancji uziemienia przy zastosowaniu statycznych i udarowych metod pomiaru

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia planowania i eksploatacji systemów energetycznych.Prace naukowe Katedry Elektroenergetyki.T.2 strony 13 - 21
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Analiza wyników pomiaru rezystancji uziemienia dla wybranych metod pomiarowych.// Wybrane zagadnienia planowania i eksploatacji systemów energetycznych.Prace naukowe Katedry Elektroenergetyki.T.2 / ed. E. Ratajczak. Gdańsk: IMP, 2002, s.13-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi