Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano specyfikę zakłóceń elektromagnetycznych w aplikacjach kolejowych. Opisano metody analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe. Przykładowe wyniki analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości porównano z wynikami analizy czasowo-częstotliwościowej, umożliwiającej identyfi kację i lokalizację źródeł zaburzeń w pojazdach szynowych. Wskazano możliwe przyczyny zmian poziomów zaburzeń generowanych przez pojazdy szynowe w czasie eksploatacji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Kolejnictwa strony 33 - 37,
ISSN: 0552-2145
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Łuszcz J., Buława M.: Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe// Problemy Kolejnictwa. -., nr. 168 (2015), s.33-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi