Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na zapotrzebowanie na energię pierwotną (charakterystykę energetyczną) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. W poszczególnych wariantach obliczeń uwzględniono funkcję budynku, rodzaj źródła ciepła, sposób wentylacji budynku oraz elementy ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Zidentyfikowano wielkości dominujące w strukturze wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz decydujące o utrzymaniu tego wskaźnika na poziomie referencyjnym, zdefiniowanym w przepisach techniczno-budowlanych. Wskazano kierunki działań wspomagające realizację postawionego zadania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja strony 52 - 57,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Zaborowska E.: Analiza zapotrzebowania na energię pierwotną budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego// Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja. -., nr. nr 2 (2011), s.52-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi