Analiza zgodności wybranych sieci współpracy z definicyjnymi wyznacznikami klastra - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza zgodności wybranych sieci współpracy z definicyjnymi wyznacznikami klastra

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wyróżnionych form współpracy, tj. inicjatyw klastrowych, grup producentów rolnych, parków technologicznych i naukowych oraz sieci opartych na systemach produkcji szczupłej (z ang. Lean Manufacturing) pod kątem ich zgodności z definicyjnymi wyznacznikami klastra.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. strony 198 - 213
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Analiza zgodności wybranych sieci współpracy z definicyjnymi wyznacznikami klastra// Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej./ ed. red. nauk. Z. Olesiński. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012, s.198-213
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi