Analizy geotechniczne posadowienia budynku wysokościowego Sea Towers w Gdyni = Geotechnical analyses of highrise building foundation in Gdynia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analizy geotechniczne posadowienia budynku wysokościowego Sea Towers w Gdyni = Geotechnical analyses of highrise building foundation in Gdynia

Abstrakt

Opis posadowienia budynku(o wysokości 141,6 m)Sea Towers w Gdyni. Warunki geotechniczno-geologiczne posadowienia. Metodyka ustalania parametrów geotechnicznych oraz współpracy podłoże-konstrukcja fundamentowa. Wyniki obliczeń w płaskim i przestrzennym stanie odkształcenia z prognozą osiadania obiektu oraz porównaniem z wartościami osiadań pomierzonych w trakcie realizacji obiektu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 177 - 185,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dembicki E., Bolt A., Cudny M., Horodecki G.: Analizy geotechniczne posadowienia budynku wysokościowego Sea Towers w Gdyni = Geotechnical analyses of highrise building foundation in Gdynia// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.177-185
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi