Analizy numeryczne i badania in situ innowacyjnego wiaduktu zespolonego VFT-WIB - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analizy numeryczne i badania in situ innowacyjnego wiaduktu zespolonego VFT-WIB

Abstrakt

Dziedzina konstrukcji zespolonych w mostownictwie jest jedną z ciągle rozwijających się. Uwarunkowania wynikające z ciągle udoskonalanych i automatyzowanych procesów produkcji, technologii spawania oraz optymalizacji kosztów wymagają od projektantów nieustannych poszukiwań nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z innowacyjnych obiektów wybudowanych w ostatnim czasie w Polsce jest wiadukt zespolony w ciągu drogi krajowej nr 22, w km 386+646 niedaleko Elbląga . W pracy przedstawiono założenia, wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań oraz analiz numerycznych tego wyjątkowego obiektu mostowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Mosty - przemiany w projektowaniu i technologiach budowy strony 451 - 458
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Malinowski M., Banaś A., JESZKA M.: Analizy numeryczne i badania in situ innowacyjnego wiaduktu zespolonego VFT-WIB// Mosty - przemiany w projektowaniu i technologiach budowy/ ed. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017, s.451-458
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi