Analogi glutaminy jako inhibitory syntazy Glcn-6-P - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analogi glutaminy jako inhibitory syntazy Glcn-6-P

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd stanu wiedzy z ostatnich trzyciestu lat dotyczący inhibitorów syntazy glukozamino-6-fosforanu będących analogami glutaminy, ze szczególnym naciskiem na właściwości wybranych inhibitorów oraz ich syntezę.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Chemiczne strony 1 - 18,
ISSN: 0043-5104
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Melcer A.: Analogi glutaminy jako inhibitory syntazy Glcn-6-P// Wiadomości Chemiczne. -., nr. nr 11/12 (2010), s.1-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi