Analogowe filtry OTA-C czasu ciągłego - wybrane zagadnienia analizy i syntezy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analogowe filtry OTA-C czasu ciągłego - wybrane zagadnienia analizy i syntezy

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono istotne problemy dotyczące metod analizy, syntezy i projektowania analogowych filtrów OTA-C czasu ciągłego. Zaprezentowano analityczny model ogólnej struktury dla tej klasy filtrów. Podano zunifikowany macierzowy opis dla konfiguracji układowych filtrów OTA-C trybu napięciowego oraz prądowego. Omówiono podstawy analizy wrażliwości ogólnej struktury oraz przedstawiono reprezentatywne przykłady syntezy i projektowania filtrów rzędu n w konfiguracjach układowych IFLF oraz LF. Przedstawiony tekst rozdziału nie wyczerpuje wszystkich zagadnień i problemów charakterystycznych dla tej klasy filtrów, stąd w niektórych sprawach szczegółowych autorzy odsyłają do szerokiego zestawu przytoczonej literatury specjalistycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki strony 193 - 221
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Szczepański S., Koziel S.: Analogowe filtry OTA-C czasu ciągłego - wybrane zagadnienia analizy i syntezy// Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki/ ed. ed. Włodzimierz Janke Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2011, s.193-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi