Analyses of influence of the rotor slots' skew on inductances of the stator and rotor windings of a squirell-cage asynchronous motor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analyses of influence of the rotor slots' skew on inductances of the stator and rotor windings of a squirell-cage asynchronous motor

Abstrakt

Obwodowy model matematyczny silnika asynchronicznego klatkowego ujęty w osiach naturalnych zawiera indukcyjności zależne od kąta położenia wirnika. Indukcyjności te zawierają szereg wyższych harmonicznych zależnych od układu geometrycznego strefy przyszczelinowej. Jednym z elementów tego układu jest skos żłobków wirnika. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń elektromagnetycznych silnika magnesowanego pojedynczą cewką uzwojenia stojana i pojedynczym oczkiemklatki wirnika. Obliczenia wykonano przy kilku różnych skosach klatki. Wyznaczono indukcyjności własne i wzajemne pomiędzy skupionymi elementami uzwojenia stojana i wirnika w funkcji kąta obrotu wirnika przy kilku skosach klatki. Zbadano wpływ skosu na widmo indukcyjności cewek. Dokonano aproksymacji indukcyjności szeregiem Fouriera w celu uzyskania analitycznych funkcji, które mogą być zastosowane w analitycznym modelu silnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XLIII International Symposium on Electrical Machines SME 2007, July 2-5, 2007, Poznań, Poland : conference proceedings strony 175 - 178
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Wilk A., Birkos R., Dębski M., Królik M.: Analyses of influence of the rotor slots' skew on inductances of the stator and rotor windings of a squirell-cage asynchronous motor// XLIII International Symposium on Electrical Machines SME 2007, July 2-5, 2007, Poznań, Poland : conference proceedings/ ed. [editors: Wojciech Szeląg, Andrzej Demenko] ; Polish Academy of Sciences - Comittee on Electrical Engineering [et al.]. Poznań: PTETiS Publishers, 2007, s.175-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi