Analyses of the effect of tooth rake angle and friction conditions upon the shear angle in the cutting zone during wood sawing. - [Chapter III]W : Wood machining and processing - product and tooling quality development - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analyses of the effect of tooth rake angle and friction conditions upon the shear angle in the cutting zone during wood sawing. - [Chapter III]W : Wood machining and processing - product and tooling quality development

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizy wpływu wartości kąta natarcia piły i warunków tarcia na zmiany kata ścinania w strefie skrawania podczas przecinania drewna. W obliczeniach numerycznych kąta ścinania wykorzystywano podejście oparte o współczesną mechanikę pękania. Obliczenia prowadzono dla próbek z drewna dębu, jesionu po modyfikacji termicznej jak również dla drewna niemodyfikowanego. Dla drewna jesionowego modyfikowanego termicznie zaobserwowano odmienne zachowanie się kąta ścinania w porównaniu z konwencjonalnym podejściem do mechaniki skrawania, tj. spadek współczynnika tarcia nie wywołuje zmian kąta ścinania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Ochrymiuk T.: Analyses of the effect of tooth rake angle and friction conditions upon the shear angle in the cutting zone during wood sawing. - [Chapter III]W : Wood machining and processing - product and tooling quality development// / ed. eds. Jarosław Górski, Marcin Zbieć. Warsaw: WULS - SGGW Press, 2010, s.44-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi