Analysis and Optimization of Noise in Continuous-Time OTA-C Filters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis and Optimization of Noise in Continuous-Time OTA-C Filters

Abstrakt

W pracy przedstawiono ogólną procedurę analizy szumów w filtrach klasy OTA-C czasu ciągłego. Procedura umożliwia analizę filtrów o dowolnej topologii i dowolnego rzędu w ramach rozważanej klasy. W oparciu o opis macierzowy ogólnej struktury filtru OTA-C wyprowadzono ogólne formuły pozwalające na wyznaczanie i optymalizację szumów dowolnego filtru OTA-C. Przedstawione wyniki są użyteczne nie tylko dla klasycznych (dyskretnych lub zintegrowanch) filtrów OTA-C ale również dla nowoczesnych zintegrowanych układów RFIC poprzez odpowiednią zamianę tranzystorów lub podukładów na równoważne modele OTA. Przedstawione formuły są proste w implementacji komputerowej i mogą być łatwo włączone do komputerowych algorytmów do analizy i optymalizacji filtrów. Dokładność proponowanej metody została zweryfikowana poprzez porównanie z wynikami symulacji SPICE. Przedstawiono również przykłady zastosowania do znajdowania optymalnej struktury filtrów Butterworth'a oraz Bessel'a piątego rzędu z wielopętlowym sprzężeniem zwrotnym oraz do określania optymalnej kolejności sekcji drugiego rzędu i optymalnego wzmocnienia bloków w realizacji kaskadowej filtru Butterworth'a ósmego rzędu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kozieł S., Schaumann R., Xiao H.: Analysis and Optimization of Noise in Continuous-Time OTA-C Filters // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi