Analysis and simulation of the reliable multicast protocol. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis and simulation of the reliable multicast protocol.

Abstrakt

Artykuł przedstawia badania dotyczące protokołu grupowego porządkowania wiadomości-RMP. Opisana została podstawowa idea algorytmów działania protokołu oraz jego najważniejsze własności. Ponadto został on zimplementowany jako część symulatora protokołów komunikacji grupowej. Wyniki badań i dogłębna analiza mechanizmów działania protokołu pozwoliła na wprowadzenie szeregu modyfikacji w stosunku do oryginalnej specyfikacji, które pozwoliły na polepszenie jego osiągów, na co wskazują wyniki dalszych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TELEKOMUNIKACJA CYFROWA. TECHNOLOGIE I USŁUGI nr 4, strony 1 - 9,
ISSN: 1505-9405
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jurski J., Konorski J.: Analysis and simulation of the reliable multicast protocol. // Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i uslugi. -Vol. 4., (2003), s.1-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi