Analysis and synthesis of structural system dimensional deviations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis and synthesis of structural system dimensional deviations

Abstrakt

Błedne zasady określania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych stalowych elementów konstrukcyjnych lub wręcz ich brak często powodują trudności w czasie montażu konstrukcji. W każdym układzie konstrukcyjnym można wyróżnić tzw. Koordynacyjne Wymiary Montażowe (KWM). Odchyłki wymiarowe (tolerancje) KWM decydują o zachowaniu poprawnej geometrii ustroju budowlanego po jego zamontowaniu na placu budowy. KWM tworzą zamknięte ciągi wymiarowe, które można opisać równaniami pętli montażowych. Zastosowanie metod analizy i syntezy tolerancji KWM pozwala na właściwy dobór tychże tolerancji, tak aby spełniać ograniczenia montażowe. W artykule przedstawiono deterministyczne i probabilistyczne metody analizy tolerancji KWM. Zastosowanie syntezy odchyłek wymiarowych wymaga określenia zasad doboru tolerancji. Jako kryterium zacieśniania tolerancji przyjęto kryterium kosztów wytwarzania KWM. Sformułowano problem nieliniowej optymalizacji dyskretnej. Przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: Analysis and synthesis of structural system dimensional deviations// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi