Analysis of accumulation possibility of energy dissipated in the braking process of train driven by hybrid locomotive - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of accumulation possibility of energy dissipated in the braking process of train driven by hybrid locomotive

Abstrakt

W tradycyjnym procesie hamowania cała energia kinetyczna lub potencjalna pociągu napędzanego lokomotywą z silnikiem spalinowym jest rozpraszana do otoczenia w postaci energii cieplnej. W lokomotywach hybrydowych istnieje możliwość odzyskania części tej energii przez przekazanie jej do akumulatorów i ponowne wykorzystanie do napędu pociągu. W pracy przedstawiono model układu napędowego lokomotywy hybrydowej z silnikiem spalinowym, przekładnią elektryczną i zasobnikiem energii oraz model oporów ruchu pociągu. Na podstawie przyjętych warunków pracy lokomotywy oraz składu pociągu na wybranych trasach przeprowadzono obliczenia parametrów energetycznych procesu hamowania pociągu. Wykorzystując wyniki symulacji dokonano analizy wpływu pojemności zasobnika energii na redukcję zużycia paliwa.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Combustion Engines nr 162, strony 631 - 638,
ISSN: 2300-9896
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kortas P., Kropiwnicki J.: Analysis of accumulation possibility of energy dissipated in the braking process of train driven by hybrid locomotive// Combustion Engines. -Vol. 162., nr. 3 (2015), s.631-638
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi