Analysis of Asymmetrical Rolling Process of Multilayer Plates - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of Asymmetrical Rolling Process of Multilayer Plates

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych asymetrycznego procesu walcowania blach wielowarstwowych M1E-Al99,8-AlMg5. Modelowanie numeryczne procesu walcowania blach wielowarstwowych przeprowadzono w programie Forge 2D, którego obliczenia bazują na metodzie elementów skończonych. Przedstawione w pracy wyniki umożliwiły przeprowadzenie analizy procesu walcowania blach wielowarstwowych.

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 165, strony 348 - 352,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Skoblik R., Rydz D., Stradomski G.: Analysis of Asymmetrical Rolling Process of Multilayer Plates// Solid State Phenomena. -Vol. 165., (2010), s.348-352
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi