Analysis of degaussing process of ferromagnetic objects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of degaussing process of ferromagnetic objects

Abstrakt

Results of the analytical and numerical analysis of the degaussing process phenomena of ferromagnetic objects were presented in this paper. The screening effectiveness of the electromagnetic field of magnetic screens in most cases depends on thickness, conductivity, magnetic permeability of the screen and angular frequency of degaussing currents. The magnetic field inside thin-layer ferromagnetic object was presented in this paper. Numerical calculations for the quasi-steady state for chosen frequency band were carried out in the Opera 3D.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 80 - 82,
ISSN: 0033-2097
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M.: Analysis of degaussing process of ferromagnetic objects// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 1 (2010), s.80-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi