Analysis of different approaches of capillary rise method for characterization of porous materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of different approaches of capillary rise method for characterization of porous materials

Abstrakt

Pomiar kąta zwilżania materiałów porowatych metodą wzniesienia kapilarnego został opisany przez wielu badaczy, jakkolwiek problem ten jest wciąż dyskutowany. Niniejsza praca dotyczy oceny wzniesienia kapilarnego za pomocą równania Washburn'a. Wykonano badania oparte na pomiarze masy i wysokości lustra cieczy zwilżającej w funkcji czasu wzniesienia w złożu wykonanym z kulek szklanych. Uzyskane wyniki były analizowane z użyciem równania Washburn'a. Analiza metody dotyczyła głównie następujących parametrów: zastosowanej cieczy referencyjnej, napięcia powierzchniowego składników oraz granicznego napięcia powierzchniowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dang Vu T., Hupka J., Aranowski R., Misiuk S.: Analysis of different approaches of capillary rise method for characterization of porous materials// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi