Analysis of drinking water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of drinking water

Abstrakt

Opisano źródła organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń wody do picia w tym: lotnych związków chlorowcoorganicznych, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli, fenoli, kwasów chlorooctowych, aldehydów, ketonów itp. a także metody ich oznaczania. Przedstawiono schemat technik izolacji i oznaczania końcowego oraz schemat metod wykorzystujących analizę fazy nadpowierzchniowej. Opisano m.in. metodę wykorzystującą bezpośrednie dozowanie próbki wody do kapilarnej kolumny chromatograficznej, metody wykorzystujące analizę fazy nadpowierzchniowej (przeciwprądową z ruchomymi obiema fazami - THLS, wypłukiwania oraz wyłapywania - P&T) oraz metody wykorzystujące izolację do fazy stałej (SPE) w połączeniu z chromatografią gazową ze specyficznymi lub uniwersalnymi detektorami. Opisano również metody mikrobiologiczne do badania jakości wody, oraz przedstawiono charakterystykę wybranych bakterii występujących w wodzie do picia.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Biziuk M., Michalska M.: Analysis of drinking water// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi