Analysis of Excavation-induced Deformation with Different Soil Models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of Excavation-induced Deformation with Different Soil Models

Abstrakt

Monitorowany wykop budowlany w centrum Warszawy poddano symulacjom numerycznym z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Wykop zrealizowany został w pre-konsolidowanych utworach spoistych z zastosowaniem ścian szczelinowych i metody stropowej. Szczególnie ważny w symulacjach tego rodzaju zagadnień jest wybór modelu zachowania się gruntu w warunkach małych odkształceń przed osiągnięciem zniszczenia. Opis aktualnej sztywności jest tutaj ważniejszy niż wytrzymałość gruntu na ścianie lub ściskanie. W warunkach praktycznych podstawowym problemem jest jednak dobór odpowiednich parametrów materiałowych, które powinny być możliwe do oszacowania ze standardowych badań oraz na podstawie możliwie prostych reguł empirycznych. W artykule przedstawiono kilka podejść opisu sztywności gruntu w warunkach małych odkształceń i zweryfikowano je w symulacjach przedmiotowego zagadnienia poprzez porównanie wyników obliczeń z wynikami pomiarów rzeczywistych obszaru w zasięgu oddziaływania konstrukcji wykopu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 14,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cudny M., Popielski P.: Analysis of Excavation-induced Deformation with Different Soil Models // TASK Quarterly. -Vol. 14., nr. iss. 4 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi