Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in poland = Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in poland = Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce

Abstrakt

W referacie przedstawiono doświadczenia innych krajów i wstępne wyniki badań wpływu wybranych czynników na gęstość i liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na drogach krajowych w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN strony 221 - 234,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kustra W., Jamroz K.: Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in poland = Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce// Journal of KONBiN. -., nr. No 1(13) (2010), s.221-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi