Analysis of muscles behaviour. Part II. The computational model of muscles group acting on the elbow joint - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of muscles behaviour. Part II. The computational model of muscles group acting on the elbow joint

Abstrakt

The purpose of this paper is to present the computational model of muscles' group describing the movements of flexion/extension at the elbow joint in the sagittal plane of the body when the forearm is being kept in the fixed state of supination/pronation. The method ofevaluating the muscle forces is discussed in detail. This method is the basis for the quantitative and qualitative verification of the proposed computational model of muscles' group. Applying this computational model, the forces of real muscles belonging to the muscles'group can be evaluated without using any optimization technique.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta of Bioengineering and Biomechanics nr 12, strony 3 - 10,
ISSN: 1509-409X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wojnicz W., Wittbrodt E.: Analysis of muscles behaviour. Part II. The computational model of muscles group acting on the elbow joint// Acta of Bioengineering and Biomechanics. -Vol. 12., nr. 1 (2010), s.3-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi