Analysis of non-linear elastic material properties of PVC-coated Panama fabric. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of non-linear elastic material properties of PVC-coated Panama fabric.

Abstrakt

W pracy omówiono proces identyfikacji parametrów materiałowych dla wybranej tkaniny technicznej typu Panama. Zaproponowano metodę identyfikacji nieliniowo sprężystych właściwości tkaniny Panama. Określono zakres stosowalności nieliniowo sprężystych parametrów, w oparciu o doraźną wytrzymałości tkaniny na rozciąganie (UTS), która poddana redukcji określa tzw. wytrzymałość długoterminową (LTS). Opisano doświadczenia niezbędne do przeprowadzenia identyfikacji parametrów materiałowych. Podano wyniki identyfikacji metoda najmniejszych kwadratów. Przedstawiono numeryczną aplikacje do komercyjnego programu MSC.Marc z wykorzystaniem procedury HOOKLW.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A.: Analysis of non-linear elastic material properties of PVC-coated Panama fabric.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi