Analysis of nonlinear effects as a diagnostic tool - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of nonlinear effects as a diagnostic tool

Abstrakt

Metody analizy efektów nieliniowych nieliniowej analizy sygnałów na wyjściu testowanych obiektów umożliwiają badanie występowania defektów i uszkodzeń w materiałach i elementach elektronicznych, co jest niezbędne w predykcji niezawodności. W odniesieniu do elementów biernych bardzo skutecznym narzędziem okazuje się być wskaźnik trzeciej harmonicznej (THI - Third Harmonic Index). W artykule bardziej szczegółowo opisano pomiary parametru THI i jego właściwości dla kondensatorów przeciwzakłóceniowych. Skrótowo przedstawiono zastosowanie bispektrum w analizie fluktuacji rezystancji czujników gazu. Wyszczególniono również zalety spektroskopii nieliniowej w badaniach nieniszczących obiektów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 63 - 71,
ISSN: 1425-5766
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hasse L., Sikula J., Blaha M.: Analysis of nonlinear effects as a diagnostic tool// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr. 22 (2006), s.63-71
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi