Analysis of transient thermal processes for improved visualization of breast cancer using IR imaging. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of transient thermal processes for improved visualization of breast cancer using IR imaging.

Abstrakt

Przedstawiono analizę możliwości i ograniczeń metod termograficznych w diagnostyce nowotworów piersi. Przeanalizowane termiczne modele numeryczne piersi z nowotworem pokazują, iż zastosowanie nowej metody aktywnej termografii dynamicznej z termicznym wymuszeniem zewnętrznym, może znacząco poprawić skuteczność wykrywania nowotworów piersi we wczesnym stadium ich rozwoju . Pokazano również wyniki badania klinicznego pacjentki z zaawansowanym nowotworem piersi, ilustrujące potencjalne możliwości metody. Zaproponowana metoda wymaga dalszych badań, zarówno nad możliwymi do zastosowania źródłami pobudzenia termicznego, jak też nad adekwatnym modelem numerycznym analizowanych termicznych procesów przejściowych w tkance piersi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society''A new begining for human health''. strony 1 - 4
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek M., Nowakowski A.: Analysis of transient thermal processes for improved visualization of breast cancer using IR imaging. // 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society''A new begining for human health''. / Cancun: IEEE , 2003, s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi