Analysis of unsteady pipe flow using the modified finite element method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of unsteady pipe flow using the modified finite element method

Abstrakt

W pracy przedstawiono rozwiązanie równania przepływu nieustalonego zmodyfikowaną metodą elementów skończonych. Podejście to prowadzi do 6-punktowego schematu niejawnego z dwoma parametrami wagowymi. Analiza dokładności wykonana metodą równania zmodyfikowanego wykazała, że zaproponowany schemat zapewnia wyższą dokładność rozwiązania niż inne schematy. Porównanie wyników obliczeń z wynikami eksperymentu fizycznego wskazuje, że ich zgodność zapewnia dyfuzja numeryczna. Fakt ten wykazuje, że równania przepływu nieustalonego w rurociągu są niekompletne, nie są w nich reprezentowane procesy, których efekty obserwuje się w trakcie eksperymentów fizycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szymkiewicz R., Mitosek M.: Analysis of unsteady pipe flow using the modified finite element method// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi