Analytical design of stable delta-domain generalized predictive control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analytical design of stable delta-domain generalized predictive control

Abstrakt

Praca dotyczy analitycznej metody projektowania układów sterowania skalarnymi (SISO) obiektami czasu ciągłego według strategii uogólnionego sterowania predykcyjnego (GPC) w oparciu o dyskretnoczasowe modele takich obiektów. Założono wykorzystanie numeryczne odpornych modeli opartych o tak zwany operator delta. Przyjmując kwadratowy funkcjonał kosztów, w którym prognozowany przebieg przyszłego wyjścia sterowanego obiektu porównywany jest (w skończonym horyzoncie obserwacji) z zakładaną trajektorią odniesienia, zadanie optymalizacji aktualnego i przyszłego sterowania sprowadza się do problemu liniowego. Wywiedziono analityczne formuły rozwiązania tego zadania. Rozważano istotny problem stabilności zamkniętego układu sterowania (problem ten nie jest trywialny wobec skończonego horyzontu obserwacji). Rozważania dotyczą zarówno minimalnofazowych jaki i (trudniejszych) nieminimalnofazowych modelisterowanych obiektów. Podano przykłady projektowania sterownika predykcyjnego.

Cytowania

  • 4

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
OPTIMAL CONTROL APPLICATIONS & METHODS nr 23, wydanie 5, strony 239 - 273,
ISSN: 0143-2087
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Suchomski P., Kowalczuk Z.: Analytical design of stable delta-domain generalized predictive control// OPTIMAL CONTROL APPLICATIONS & METHODS. -Vol. 23., iss. 5 (2002), s.239-273
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/oca.712
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi