Analytics of dew and fog samples - problems and challenges - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analytics of dew and fog samples - problems and challenges

Abstrakt

Badania analityczne próbek mgły i rosy mogą dostarczyć wielu interesujących informacji o stanie powietrza atmosferycznego i procesów, które w nim zachodzą. Badania takie stanowią jednak poważne wyzwanie analityczne m.in. ze względu na: konieczność dysponowania odpowiednimi urządzeniami do pobierania próbek, małe objętości próbek jakie udaje się zebrać w określonym czasie, co w istotnym stopniu determinuje wybór techniki ich przygotowania oraz technik instrumentalnych wykorzystywanych na etapie oznaczeń końcowych. Zorganizowano zespół badawczy złożony z pracowników Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG oraz jednostek współpracujących (UWroc., UG, AR w Krakowie), który od roku 2004 realizuje program badań chemicznych próbek mgły i rosy zbieranych w 7 punktach na terenie kraju (Borkowo, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Mława, Kraków, Wrocław) z wykorzystaniem takich technik analitycznych jak chromatografia jonowa, spektrometria mas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie, spektrofotometria, izotachoforeza. W badanych próbkach oznaczano zawartość takich składników jak aniony, kationy, metale, suma fenoli, formaldehyd, nadtlenek wodoru. Uzyskane wyniki wraz z zebranymi danymi literaturowymi będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia analizy chemometrycznej w celu uzyskania dodatkowych informacji o stanie środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
4th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew : proceedings, La Serena, Chile, July 22nd - 27th, 2007 strony 323 - 326
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J., Polkowska Ż., Skarżyńska K.: Analytics of dew and fog samples - problems and challenges// 4th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew : proceedings, La Serena, Chile, July 22nd - 27th, 2007/ ed. eds: A. Biggs, P. Cereceda. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007, s.323-326
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi