Ankietyzacja elektroniczna uczelni artystycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ankietyzacja elektroniczna uczelni artystycznych

Abstrakt

W pracy dokonano analizy istniejących podejść do problemu ankietyzacji. Przedstawiono problem ankietyzacji elektronicznej wyższych uczelni artystycznych pod kątem raportowania działalności twórczej ich pracowników naukowych, artystycznych i dydaktycznych. W pracy podkreślono specyfikę tych uczelni, zarówno pod kątem prowadzonej w nich działalności twórczej jak i socjotechnicznych problemów jej ankietyzacji. Przedstawiono również przykładowe rozwiązanie problemu obejmujące bazę danych oraz system elektronicznej ankietyzacji. W zakończeniu, przedstawiono pierwsze wnioski z wdrożenia systemu oraz plany jego dalszego rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 545 - 554,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szwoch M.: Ankietyzacja elektroniczna uczelni artystycznych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.545-554
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi