Antimicrobial and surface activity of 1-alkyl-3-methylimidazolium derivatives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antimicrobial and surface activity of 1-alkyl-3-methylimidazolium derivatives

Abstrakt

Wiedza na temat zależności struktura-aktywność umożliwia projektowanie i syntezę nowych kationowych związków amfifilowych ze zoptymalizowaną aktywnością antymikrobową na rzecz przyszłego rozwoju nowych środków dezynfekujących, sanityzujących czy konserwujących. Potrzeba projektowania i identyfikowania nowych związków posiadających właściwości przeciwbakteryjne jest rezultatem pojawienia się bardziej odpornych mikroorganizmów w naszym zglobalizowanym społeczeństwie. Jak dotychczas, większość badań analizujących aktywność biologiczną cieczy jonowych rozpatruje efekt działania kationu, podczas gdy wiedza na temat efektu anionu jest ograniczona. Niniejsza publikacja potwierdza istnienie silnej zależności pomiędzy strukturą, aktywnością powierzchniową i działaniem biologicznym imidazolowych cieczy jonowych na bakterie i grzyby. Dla 30 cząsteczek została wyznaczona zależność aktywności przeciwmikrobowej od struktury chemicznej - długości łańcucha i typu anionu. Anion jest ważnym elementem struktury, który wpływa na określenie fizykochemicznych właściwości cieczy jonowej a w konsekwencji, na możliwości technologicznych zastosowań i sposób działania cząsteczki. Wprowadzenie dłuższego podstawnika na kation imidazoliowy wpływa na obniżenie minimalnego stężenia hamującego (MIC). Stąd, siła działania przeciwgrzybowego i przeciwbakteryjnego rośnie wraz z długością łańcucha, często aż do punktu wykazującego efekt odcięcia - dla kationu imidazoliowego i anionu chlorkowego przy długości łańcucha 16 lub 18. Została również opisana, ograniczona przez pC20 oraz zależność pomiędzy aktywnością przeciwmikrobową a pC20, efektywność redukcji napięcia powierzchniowego. Zależność ta pokazuje, że sposób działania zależy od aktywności powierzchniowej cząsteczki, co sugeruje możliwy wpływ aktywności strukturalnej na efekt odcięcia w działaniu biologicznym cieczy jonowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
GREEN CHEMISTRY nr 12, strony 593 - 601,
ISSN: 1463-9262
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łuczak J., Jungnickel C., Chabowska I., Stolte S., Hupka J.: Antimicrobial and surface activity of 1-alkyl-3-methylimidazolium derivatives // GREEN CHEMISTRY. -Vol. 12, nr. iss. 4 (2010), s.593-601
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi