Antiperiodic boundary value problems for functional differential equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antiperiodic boundary value problems for functional differential equations

Abstrakt

Równania różniczkowo funkcyjne z antyokresowymi warunkami brzegowymi są przedmiotem rozważań tej pracy. Podane zostały warunki dostateczne na istnienie jedynego rozwiązania, które jest granicą dwóch monotonicznych ciągów. Szybkość tej zbieżności jest również określona. Metoda dowodzenia oparta jest na metodzie kwasilinearyzacji. Otrzymano również pewne wyniki dotyczące problemów liniowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
APPLICABLE ANALYSIS nr 81, strony 341 - 356,
ISSN: 0003-6811
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Antiperiodic boundary value problems for functional differential equations// APPLICABLE ANALYSIS. -Vol. 81., (2002), s.341-356
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi