Antitumor 1-nitroacridine derivative C-1748, induces apoptosis, necrosis or senescence in human colon carcinoma HCT8 and HT29 cells. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antitumor 1-nitroacridine derivative C-1748, induces apoptosis, necrosis or senescence in human colon carcinoma HCT8 and HT29 cells.

Abstrakt

C-1748 jest związkiem oddziaływującym z DNA i potencjalnym związkiem przeciwnowotworowym szczególnie wobec nowotworów prostaty i jelita grubego przeszczepialnych na myszach.W pracy badano odpowiedź komórek nowotworowych HCT8 i HT29 na działanie pochodnej C-1748, w stężeniach biologicznie istotnych (EC90). Analiza cyklu komórkowego linii HCT8 pokazała, że związek powoduje wzrost frakcji sub-G1, świadczący o apoptozie tych komórek (25% po 72 godzinach). Wzrost stężenia związku do 4xEC90 powodował znaczący wzrost komórek o hypodiploidalnej zawartości DNA do 60%. W porównaniu do komórek HCT8, wzrost stężenia związku w komórkach HT29 nie wywoływał zwiększenia frakcji sub-G1 i populacja komórek apoptotycznych osiągała zaledwie 14% po 72 godzinach. Indukjcę apoptozy przez pochodną C-1748 potwierdzono obserwacjami morfologii komórek oraz zmianami biochemicznymi takimi jak: eksternalizacja fosfatydyloseryny, fragmentacja DNA, dysfunkcja mitochondriów i aktywacja kaspaz. Wykazano również, że komórki HCT8, które nie uległy apoptozie, ulegają starzeniu komórkowemu. Takiego procesu nie onserwoano w komórkach HT29 pod wpływem pochodnej C-1748. Co więcej, komórki te ulegały masowej nekrozie po dłuższych czasach inkubacji ze związkiem (168 godzin). Wykazano również, że C-1748 indukuje produkcję ROS w komórkach badanych linii nowotworowych, ale generacja ROS nie ma znaczenia dla aktywności cytotoksycznej C-1748.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY nr 79, strony 1231 - 1241,
ISSN: 0006-2952
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Augustin E., Moś-Rompa A., Nowak-Ziatyk D., Konopa J.: Antitumor 1-nitroacridine derivative C-1748, induces apoptosis, necrosis or senescence in human colon carcinoma HCT8 and HT29 cells.// BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY. -Vol. 79, nr. iss. 9 (2010), s.1231-1241
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi