Antybiotyki aminoglikozydowe - problemy i wyzwania współczesnej analityki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antybiotyki aminoglikozydowe - problemy i wyzwania współczesnej analityki

Abstrakt

Zwiększające się zużycie produktów farmaceutycznych i ich przedostawanie się do środowiska naturalnego, jest jednym z istotnych problemów współczesnego świata. Legislacja dotycząca zawartości antybiotyków w środowisku naturalnym, żywności pochodzenia zwierzęcego, jak również w przypadku kontroli składu produktów farmaceutycznych ulega ciągłym zaostrzeniom. Stawia to przed analitykami coraz to nowe wyzwania polegające na opracowaniu możliwie czułych oraz selektywnych metod ich oznaczania. Jednak czy w każdym przypadku jest to możliwe i łatwe do osiągnięcia? Z punktu widzenia analityka, szczególnie trudne do oznaczenia są farmaceutyki charakteryzujące się wysoką polarnością oraz zdolnością do tworzenia kompleksów ze składnikami matrycy. Doskonałym przykładem tego typu substancji są antybiotyki aminoglikozydowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 34 - 40,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Glinka M., Wasik A.: Antybiotyki aminoglikozydowe - problemy i wyzwania współczesnej analityki// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 3 (2019), s.34-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 118 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi