Aplikacje i środowiska kontekstowe: Aplikacje internetowe na platformie Eclipse - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aplikacje i środowiska kontekstowe: Aplikacje internetowe na platformie Eclipse

Abstrakt

Przedstawiono problematykę tworzenia aplikacji internetowych na platformie Eclipse. Został omówiony standard OSGi, który jest podstawą działania i implementacji Eclipse oraz aspekty OSGi związane z komunikacją internetową. Przedstawiono istniejace frameworki w środowisku Eclipse, które umożliwiają rozwój aplikacji internetowych. Głównymi kierunkami rozwoju frameworków są: IDE do wytwarzania aplikacji oraz integracja platformy Eclipse w rozproszonym środowisku. W pierwszej grupie głównymi projektami są Web Tool Platform oraz SOA Tools Project. W drugiej grupie omówiono Eclipse Communication Platform oraz Corona Framework. Przedstawiono aktualny rozwój środowiska Eclipse w kontekście aplikacji internetowych oraz projekty, które są planowane do realizacji w najbliższej przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych (KASKBOOK) strony 137 - 147
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek P.: Aplikacje i środowiska kontekstowe: Aplikacje internetowe na platformie Eclipse// Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych (KASKBOOK)/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2008, s.137-147
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi