Aplikacje i usługi a technologie sieciowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aplikacje i usługi a technologie sieciowe

Abstrakt

Obserwując tempo rozwoju technologii sieciowych oraz usług i aplikacji stajemy przed ogromnym dylematem jak wykorzystać istniejące możliwości by modernizować wybrane usługi i aplikacje zgodnie z ciągle zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Bardzo często sygnalizowane nowe technologie czy aplikacje mają jednak czysto charakter biznesowy podporządkowany prawom marketingu i nie wnoszą wielu istotnych zmian. Dlatego jest ważne zrozumienie realnych trendów rozwojowych, znaczenia wprowadzanych innowacyjnych rozwiązań czy zauważenie rzeczywistych i obiecujących nowych obszarów nauki i techniki. Niniejsza monografia wychodzi temu naprzeciw. Zwraca bowiem uwagę na: 1. rolę komitetów normalizacyjnych podejmujących próby opracowania wzorcowych rozwiązań, 2. aktualne trendy rozwojowe sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych, a także na przydatność kluczowych technologii w przyszłości, w tym zorientowanie się na interaktywność, mobilność, multimedialność, skalowalność czy bezpieczeństwo, 3. potrzebę ujednolicenia nazewnictwa (stosowanej terminologii - chociażby w przypadku aplikacji i usług), wprowadzenie wielu polskich odpowiedników nazw angielskich w celu precyzyjnego opisu realizowanych przedsięwzięć, 4. kierunki rozwoju technologii w celu dalszego polepszania jakości funkcjonowania usług i aplikacji wykorzystywanych w przeróżnych dziedzinach życia, 5. praktyczną przydatność wybranych i opisanych w monografii zintegrowanych rozwiązań, odnoszących się trójwarstwowego modelu: od infrastruktury sieciowej poprzez różnego typu usługi do aplikacji dostępnych różnorodnym użytkownikom. W monografii ograniczono rozważania do technologii sieciowej IP oraz VoIP związanych z rozwojem sieci nowej generacji (NGN), gdzie kolejne warstwy mogą być rozwijane niezależnie. Natomiast usługi i aplikacje są implementowane w technologiach internetowych (WWW – World Wide Web), co zwiększa uniwersalność rozwiązań oraz powszechność ich zastosowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Kaczmarek S., Nowicki K.: Aplikacje i usługi a technologie sieciowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.414 s. ISBN 978-83-01-19959-3
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 202 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi