Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji

Abstrakt

Monografia podsumowuje prace aplikacyjne nad programami dedykowanymi dla kształcenia geodetów i kartografów na poziomie studiów wyższych. Autorzy prezentują możliwości włączenia w tok dydaktyczny programu do obliczeń fotogrametrycznych na zdjęciach metrycznych oraz analiz matematycznych na zdjęciach wykorzystywanych w pracach teledetekcyjnych. Czytelnik otrzymuje zasadnicze informacje o możliwościach oprogramowania a dla użytkowników programu wydawnictwo może służyć jako przewodnik po aplikacjach.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Janowski A., Szulwic J.: Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji. Olsztyn: Polski Internetowy Informator Geodezyjny, 2011.48 s. ISBN 978-83-934609-0-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi