Apparent molar volumes of multicharged cations in dimethyl sulfoxide solu-tions at 25 C - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Apparent molar volumes of multicharged cations in dimethyl sulfoxide solu-tions at 25 C

Abstrakt

Wyznaczono gęstości oraz pozorne objętości molowe nadchloranów żelaza(III),berylu(II) i magnezu(II), azotanu srebra, nadchloranu i azotanu tetraetylo-amoniowego oraz nadchloranu i tetrafenyloboranu tetrabutyloamoniowego w roztworach w DMSO. Dokonano rozdziału granicznych wartości na udziały jonowe. Przedstawiono i przeanalizowano zmienności cząstkowe molowych objętości kationów metali solwatowanych DMSO.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY nr 31, wydanie 3, strony 223 - 234,
ISSN: 0095-9782
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grzybkowski W., Bobicz D.: Apparent molar volumes of multicharged cations in dimethyl sulfoxide solu-tions at 25 C // JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY. -Vol. 31., iss. 3 (2002), s.223-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi