Application of Adomian decomposition method in analysis of displacements ofrandom subsoil - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of Adomian decomposition method in analysis of displacements ofrandom subsoil

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę dekompozycji Adomiana oraz jej zastosowanie do rozwiązania zagadnienia losowego ośrodka gruntowego. Rozpatrzono ważką warstwę gruntu, posadowioną na nieodkształcalnym podłożu, poddaną działaniu równomiernie rozłożonego pionowego obciążenia zewnętrznego. Przyjęto, że ośrodek jest sprężysty, a jego parametry są funkcjami losowymi. Uzyskano przybliżone rozwiązanie analityczne wraz z oceną zakresu jego ważności. Przeprowadzono analizę błędu oszacowania dla wartości oczekiwanej i wariancji rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 49, strony 191 - 212,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J.: Application of Adomian decomposition method in analysis of displacements ofrandom subsoil// Archives of Civil Engineering. -Vol. 49., nr. 2 (2003), s.191-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi