Application of computer assisted modified coupled mode method for the design of polarimetric sensors. Optical Fibres and Their Applications VIII. Białowieża 23-26 stycznia 2002. Ed. J. Dorosz, R.S. Romaniuk. Wykorzystanie zmodyfikowanej metody modów sprzężonych wspomaganej komputerem do projektowania sensorów polarymetrycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of computer assisted modified coupled mode method for the design of polarimetric sensors. Optical Fibres and Their Applications VIII. Białowieża 23-26 stycznia 2002. Ed. J. Dorosz, R.S. Romaniuk. Wykorzystanie zmodyfikowanej metody modów sprzężonych wspomaganej komputerem do projektowania sensorów polarymetrycznych.

Abstrakt

W pracy przedstawiono rozszerzenie zmodyfikowanej metody modów sprzężonych,dzięki, któremu możliwe jest modelowanie szerokiej klasy światłowodów poddanych jednoczesnemu działaniu wielu zaburzeń. W metodzie tej dokonuje się numerycznego rozwiązania równania modów sprzężonych, w wyniku czego możliwa jest analiza przypadków, w których współczynniki sprzężenia modów nie są stałe wzdłuż światłowodu. W wyniku umiejętnej modyfikacji postaci równania modów sprzężonych uzyskano znaczne skrócenie czasu obliczeń. Omawiana metoda została opracowana jako narzędzie wspomagające proces projektowania polarymetrycznych sensorów światłowodowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 5028, strony 123 - 130,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wierzba P., Kosmowski B., Pluciński J.: Application of computer assisted modified coupled mode method for the design of polarimetric sensors. Optical Fibres and Their Applications VIII. Białowieża 23-26 stycznia 2002. Ed. J. Dorosz, R.S. Romaniuk. Wykorzystanie zmodyfikowanej metody modów sprzężonych wspomaganej komputerem do projektowania sensorów polarymetrycznych.// Proceedings of SPIE. -Vol. 5028., (2003), s.123-130
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi