Application of electrochemical noise technique in corrosion monitoring - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of electrochemical noise technique in corrosion monitoring

Abstrakt

Technika szumu elektrochemicznego od ponad 20 lat stanowi przedmiot intensywnych badań mających na celu jej praktyczne zastosowanie w monitorowaniu korozji. U podstaw omawianej metody leży odpowiednia analiza rejestrowanych symultanicznie przebiegów prądowych i potencjałowych. W zależności od użytej techniki obróbki danych uzyskane mogą być informacje dotyczące ilościowych (szybkość) i jakościowych (rodzaj zaatakowania) cech procesu korozyjnego. W pracy przedstawione zostały przykładowe zastosowania techniki szumu elektrochemicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Zieliński A.: Application of electrochemical noise technique in corrosion monitoring// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi