Application of gas chromatography,mass spectrometry and olfactometry for quality assessment of selected food products = Zastosowanie chromatografii gazowej, spektrometrii mas i olfaktometrii w ocenie jakości wybranych produktów spożywczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of gas chromatography,mass spectrometry and olfactometry for quality assessment of selected food products = Zastosowanie chromatografii gazowej, spektrometrii mas i olfaktometrii w ocenie jakości wybranych produktów spożywczych

Abstrakt

Stosując mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej jako metodę przygotowania próbek i chromatografię gazową (GC) ze spektrometrią mas (MS) i olfaktometrią (O) jako metodę oznaczeń końcowych oznaczono lotne związki w spirytusach i miodach. Identyfikację przeprowadzono przez porównanie widm masowych z widmami z biblioteki NIST. Dodatkowo, wykrywane przez panel oceniający związki zapachowe rejestrowano w formie olfaktogramów stosując metodę "rozpiętości palców". Analiza surowych spirytusów wykazała obecność ponad 200 związków, z których większość została zidentyfikowana (estry, wyższe alkohole, aldehydy, acetale a także furany, związki siarki, terpenoidy i pochodne benzenu). Stwierdzono, że ponad 50 związków z tej grupy to związki odpowiedzialne za pogorszenie jakości destylatów. W rezultacie przeprowadzonej analizy miodów zidentyfikowano 163 lotnych i średniolotnych związków (alifatyczne i aromatyczne kwasy, aldehydy, ketony, aldehydy i fenole, terpenoidy, pochodne furanu i piranu). Spośród tych związków wskazano markery każdego typu miodu. Lista markerów pozwala rozróżniać i kontrolować jakość (np. stwierdzić zafałszowanie) polskich miodów. Zastosowanie dodatkowo metody GC-MS połączonej z olfaktometrią pozwoliło stworzyć profile związków zapachowych badanych miodów. Zastosowane metody charakteryzują się duża czułością i powtarzalnością a ponadto są względnie szybkie.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 16, strony 287 - 300,
ISSN: 1898-6196
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wardencki W., Chmiel T., Dymerski T., Biernacka P., Plutowska B.: Application of gas chromatography,mass spectrometry and olfactometry for quality assessment of selected food products = Zastosowanie chromatografii gazowej, spektrometrii mas i olfaktometrii w ocenie jakości wybranych produktów spożywczych// Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S. -Vol. 16., iss. nr 3 (2009), s.287-300
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 166 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi