Application of gas chromatography-olfactometry (GC-O) in analysis and quality assessment of alcoholic beverages - a review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of gas chromatography-olfactometry (GC-O) in analysis and quality assessment of alcoholic beverages - a review

Abstrakt

W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad aktywnością sensoryczną poszczególnych składników zapachów napojów alkoholowych i nad zależnościami pomiędzy zapachem, a składem chemicznym lotnej frakcji tych produktów z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej z detekcją olfaktometryczną (GC-O). GC-O jest techniką wykorzystującą możliwość oceny sensorycznej eluatu z kolumny chromatograficznej, przy czym dla każdego analitu opuszczającego kolumnę chromatograficzną istnieje możliwość jakościowej i ilościowej oceny zapachu dzięki obecności specjalnie skonstruowanej przystawki, tzw. portu olfaktometrycznego. Wygląd olfaktogramów ściśle zależy od procedury izolacji analitów oraz od stosowanej metody ilościowej. W pracy omówiono i porównano najczęściej stosowane metody przygotowania próbek napojów alkoholowych, w tym metody rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe a także metody ilościowe, takie jak: metody częstości detekcji (ang. detection frequency methods), metody rozcieńczania do progu wyczuwalności (ang. dilution to treshold methods) i metody bezpośredniej intensywności (ang. direct intensity methods).Szczególny nacisk położono na zastosowania omawianej techniki w analizie i ocenie jakości napojów alkoholowych. Przedstawiono liczne przykłady badań mających na celu określenie zależności pomiędzy składem i zawartością lotnych związków a właściwościami organoleptycznymi takich produktów jak piwa, wina i napoje spirytusowe, a także identyfikację i porównanie związków wchodzących w skład bukietu różnych napojów alkoholowych bądź odpowiedzialnych za niepożądane zapachy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
FOOD CHEMISTRY nr 107, strony 449 - 463,
ISSN: 0308-8146
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Plutowska B., Wardencki W.: Application of gas chromatography-olfactometry (GC-O) in analysis and quality assessment of alcoholic beverages - a review// FOOD CHEMISTRY. -Vol. 107., nr. nr 1 (2008), s.449-463
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi