Application of gas chromatography to the study of the kinetics of reactionsin solution. Ring opening reactions for á-lactams studied using internal standard - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of gas chromatography to the study of the kinetics of reactionsin solution. Ring opening reactions for á-lactams studied using internal standard

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę badania kinetyki reakcji otwarcia pierścienia á-laktamu, wykorzystującą technikę chromatografii gazowej. Na podstawie badań kinetyki reakcji w różnych temperaturach wyznaczono wartości energii aktywacji dwóch badanych reakcji. Podstawowym celem pracy było pokazanie możliwości wykorzystania GC w badaniach kinetyki reakcji prowadzonych w mikroskali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
REVUE ROUMAINE DE CHIMIE nr 46, wydanie 3, strony 191 - 200,
ISSN: 0035-3930
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Konieczka P., Grzybkowski W.: Application of gas chromatography to the study of the kinetics of reactionsin solution. Ring opening reactions for á-lactams studied using internal standard // REVUE ROUMAINE DE CHIMIE. -Vol. 46., iss. 3 (2002), s.191-200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi