Application of harmonic techniques to evaluation of pitting corrosion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of harmonic techniques to evaluation of pitting corrosion

Abstrakt

Przedstawiono próbę zastosowania metod zmiennoprądowych do oceny podatności na korozję wżerową stali stopowych. Na sygnał stałoprądowy nałożono sinusoidę o częstotliwości 10 Hz. Dzięki jednoczesnej, cyfrowej rejestracji sygnału pobudzenia i odpowiedzi układu badanego otrzymano ciągłe zmiany modułu impedancji i modułu pojemności w trakcie klasycznej cyklicznej polaryzacji. Na podstawie jednego eksperymentu istnieje możliwość wyznaczenia zarówno krzywej polaryzacji oraz wszystkich potencjałów charakterystycznych (Enp, Eep). Analiza rejestrów pozwala na otrzymanie ciągłych zmian modułu impedancji i modułu pojemności w czasie polaryzacji stali stopowych.

Stefan Krakowiak, Paweł Ślepski, Andrzej Krakowiak. (2002). Application of harmonic techniques to evaluation of pitting corrosion, 1(Spec. iss. 3), 299-304.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physico Chemical Mechanics of Materials nr 1, wydanie Spec. iss. 3, strony 299 - 304,
ISSN: 0430-6252
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Krakowiak S., Ślepski P., Krakowiak A.: Application of harmonic techniques to evaluation of pitting corrosion// Physico Chemical Mechanics of Materials. -Vol. 1., iss. Spec. iss. 3 (2002), s.299-304

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi