Application of load-transfer functions method for the analysis of the work of CFA piles - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of load-transfer functions method for the analysis of the work of CFA piles

Abstrakt

Przeanalizowano kilkanaście wyników badań nośności pali CFA z kilku krajowych budów. We wszystkich przypadkach pale zakończone były w piaskach. Wyniki zinterpretowano za pomocą funkcji transformacyjnych. Oszacowano przebieg mobilizacji i wartości graniczne oporów gruntów wzdłuż pobocznic i pod podstawami pali.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Scientific Conference Natural and Technical Problems of Environmental Engineering : 4th International Workshop: Soil Parameters from in situ and Laboratory Tests, Poznań, 27-29 September 2010 strony 457 - 465
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Stęczniewski M.: Application of load-transfer functions method for the analysis of the work of CFA piles// Scientific Conference Natural and Technical Problems of Environmental Engineering : 4th International Workshop: Soil Parameters from in situ and Laboratory Tests, Poznań, 27-29 September 2010/ ed. eds. E. Dembicki, J. Komisarek. Poznań: Poznań University of Science Press, 2010, s.457-465
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi