Application of normal-phase high-performance liquid chromatography followed by gas chromatography for analytics of diesel fuel additives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of normal-phase high-performance liquid chromatography followed by gas chromatography for analytics of diesel fuel additives

Abstrakt

The paper presents the results of investigations on new procedures of determination of selected cleaning additives in diesel fuel. Two procedures: one-step analysis using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID) or mass spectrometry (GC-MS) and a two-step procedure in which normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC) was used for preliminary separation of the additives, were compared. The additive fraction was collected using either simple elution or eluent backflush. Final determinations were performed by GC-FID and GC-MS. The studies revealed that it was impossible to determine the investigated analytes by one-step procedures, i.e. by using solely HPLC or GC. On the other hand, the use of a two-step procedure ensures reproducible results of determinations, and the limits of quantitation are, depending on the method of fraction collection by HPLC, from 1.4–2.2 ppm (GC-MS in SIM mode) to 9.6–24.0 ppm (GC-FID). Precision and accuracy of the developed procedures are compared, and possible determination errors and shortcomings discussed.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY nr 405, wydanie 18, strony 6095 - 6103,
ISSN: 1618-2642
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Boczkaj G., Jaszczołt M., Przyjazny A., Kamiński M.: Application of normal-phase high-performance liquid chromatography followed by gas chromatography for analytics of diesel fuel additives// ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 405, iss. 18 (2013), s.6095-6103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi