Application of percolation theory for description of electrical properties of conducting coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of percolation theory for description of electrical properties of conducting coatings

Abstrakt

Przedstawiono pomiary elektryczne i elektrochemiczne powłok organicznych przewodzących prąd elektryczny i mogących pełnić rolę anody w systemie ochrony katodowej żelbetonu. Za pomocą pomiarów impedancyjnych dokonano oceny rezystancji powłoki w funkcji zawartości grafitu. Na tej podstawie oszacowano próg perkolacji powłoki epoksydowej domieszkowanej elektrografitem. Ocenę obciążalności prądowej powłok przewodzących dokonano wykonując pomiary potencjodynamiczne. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że minimalna zawartość grafitu w powłoce nie może być niższa niż 35%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physico Chemical Mechanics of Materials nr 1, strony 346 - 350,
ISSN: 0430-6252
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Orlikowski J.: Application of percolation theory for description of electrical properties of conducting coatings// Physico Chemical Mechanics of Materials. -Vol. 1., nr. 3 (2002), s.346-350
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi